Kgang ya Gagwe: Barwadi ba ga Modjadji (mini e-book)

R40.00

Category:
Share

Description

A mini e-booklet of 5 stories in Tswana and English, from the Her Story: Daughters Of Modjadji series!

Age: 6+

Purchase today and get sent your e-book copy.

About book:

Bogolo jwa hisetori ga bo akaretse kgotsa bo nyatsa karolo e basadi ba e tshamekileng mo setšhabeng.

Motseletsele wa Her Story/Umlando Wakheo bolelela dikanalelo tsa basadi go rala kontinente. Her Story. Daughters of Modjadji/Umlando Wakhe. Amadodakazi Endlovukazi uModjadji, e bontsha basadi ba le 30 ba Aforika Borwa le ditlhopha tsa basadi, go ralala masika le go tswa kwa ditirong le dikarolong tse di farologaneng tsa botshelo. Dikgang di latelwa ke ditshwantsho tse di bonalang thata le ditselana tsa dikhomiki. Buka e kwadilwe ka dipuo tse pedi – e phasaladitswe ka Sekgowa le Sezulu  – mme maikaelelo a yona ke go rotloetsa Pan- Africanism le batho ka kakaretso. Her Story. Daughters of Modjadji/Umlando Wakhe. Amadodakazi Endlovukazi uModjadji,e rekisiwa mo inthaneteng www.khalozabooks.com. E reke gompieno mme o kgothatse morwadi wa gago kgotsa morwaago go nna sengwe le sengwe se a batlang go nna sona mo lefatsheng le!