Pale ya Hae: Baradi ba Modjadji (mini e-book)

Her Story. Daughters of Modjadji

R40.00

Category:
Share

Description

A mini e-booklet of 5 stories in Sesotho and English, from the Her Story: Daughters Of Modjadji series!

Age: 6+

Purchase today and get sent your e-book copy.

About book:

Boholo ba nalane ha bo kenyeletse kapa bo nyenyefatsa seabo seo basadi ba bileng le sona setjhabeng, Letoto la Her Story/Umlando Wakhele pheta dipale tsa basadi ba tswang hohle kontinenteng ena. Her Story. Daughters of Modjadji/Umlando Wakhe. Amadodakazi Endlovukazi uModjadji, e hlahisitse basadi le dihlopha tsa basadi ba Afrika Borwa ba 30, ba meloko e fapaneng le ba tswang makaleng a fapaneng a bophelo. Dipale tsena di felehetswa ke ditshwantsho tse matla le dikhomiki. Buka ena e temepedi – e phatlaladitswe ka English le isiZulu – mme e ikemiseditse ho phahamisa Bo-Afrika le ho fapana ha merabe. Her Story. Daughters of Modjadji/Umlando Wakhe.Amadodakazi Endlovukazi

uModjadji, e a fumaneha mme e ka rekwa inthaneteng ho: www.khalozabooks.com. E reke kajeno mme o kgothaletse moradi kapa mora wa hao hore a be eng kapa eng eo a batlang ho ba yona lefatsheng lena!